Ledige stillingar ved Mo og Øyrane VGS
MOYlogo
Det er ledig stilling som avdelingsleiar for Helse- og oppvekstfag og faglærar Vg2 køyretøy.

Les meir her

Søk på stilling

2015.03.27 av Ivar Hoff [Les meir...]
Innsamlingsaksjonen av russen på Mo og Øyrane og Hafstad vgs. klarte å få inn 150 000,-
Kreftinnsamling_2015
På to timar samla dei inn viktige pengar som går til forsking på individuell tilpassa kreftbehandling.
Takk til kvar og ein som bidrog
2015.03.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Velkommen til ein tobakksfri skule – 1. april er det forbod mot bruk av tobakk for også alle tilsette ved skulane.
Tobakksforbodet som vart vedtatt i fylkestinget i desember 2014 trer i kraft 1. april.

Les meir her

2015.03.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Internasjonalt pilotprosjekt - modulbasert opplæring
Erasmus logo
Styringsgruppa for Erasmus+ prosjektet ERASMUS +/KA2 som omhandlar modulbasert opplæring i naturbruk har hatt to møte.

Les meir her

2015.03.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Helsefagarbeidarane ved Mo og Øyrane vgs i London
London_1
2015.03.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Tilbod om sommarleir i Danmark med temaet «Young Entrepreneurs for Change – creating a sustainable future.»
UE_jpeg
Her er eit flott tilbod om sommarleir i Danmark med temaet «Young Entrepreneurs for Change – creating a sustainable future.»Kurset er fullfinansiert.

www.ue.no

Les meir her

2015.03.06 av Ivar Hoff [Les meir...]
Agricola UB med beste rekneskap på Fylkesmessa
AgricolaUB
Agricola UB frå Mo vant klassa for beste rekneskap, og fekk 2. plass i klassa for beste utstilling under fylkesmessa for ungdomsbedrifter.
Fylkesmessa for ungt entreprenørskap gjekk av stabelen i Førdehuset onsdag 4.mars. Messa kårar dei beste ungdomsbedriftene i fylket, og Agricola UB stakk av med 2 premiar.
Vi gratulerer!

Her kan du lese meir om messa

2015.03.06 av Ivar Hoff [Les meir...]
Mo og Øyrane VGS har for tida 4 elevar i Murcia som jobbar på lokale restaurantar i 3 veker.
Bilde Murcia
Dette er eit Erasmus + prosjekt.

For å sjå bilder, trykk her

2015.02.27 av Ivar Hoff [Les meir...]
Hospitering på Mo
Dale_hospitering
Denne veka har avdeling naturbruk hatt vitjing i to dagar av fire elevar frå Dale ungdomskule. Føremålet med vitjinga var å gjere seg kjend med studieretning naturbruk, først og fremst hestelina. Nokre av dei har alt søkt studieplass ved skulen, medan andre enno er litt i tenkeboksen.
2015.02.13 av Rune Viken [Les meir...]
Fiskesprell
fisk2
Måndag 26 Januar fekk 2.Bua besøk av Julie og Gry frå fiskesprell. Fiskesprell er noko dei anbefala for alle tilsette i SFO og barnehagar. Barna skal lære om forskjellig type fisk og dei får lov til å vere med å lage fiskeretter sjølv.
2015.01.30 av Ivar Hoff [Les meir...]
Informasjon om nytt studietilbod
YSK
Frå hausten 2015-2016 er YSK eit fylkestilbod ved Mo og Øyrane vgs. YSK står for yrkes- og studiekompetanse. I løpet av 4 år får du både studiekompetanse, fagbrev og løn under utdanning. Les meir under opplæringstilbod

YSK brosjyre.pdf

2015.01.05 av Rune Viken [Les meir...]
Internasjonalt pilotprosjekt
Erasmus+
Mo og Øyrane vg.skule er no i gong med eit pilotprosjekt under EU-programmet ERASMUS+ saman med Finland, Tyskland og Litauen. Prosjektet skal gå til våren 2016 og går ut på å lage modular innanfor programfaga for landbruk(naturbruk) som vert poengsett og gjeve karakter for kvar gjennomført modul. Prosjektet har tittelen: ERASMUS +/KA2 – prosjektnr. No.2014-1LT01-KA202-000507
2014.12.11 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Grindverkskurs på Mo
deltakarar
I førre veke var det grindverkskurs på Mo. Kurset starta tysdag, og allereie til lunsj fredag var første sperra på plass. Erlend Gjelsvik frå Nedre Jølster Bilelag var instruktør på kurset. Det var åtte deltakarar, og også i år var det venteliste for å komme med. I følgje evalueringa var alle svært godt nøgd med fire travle dagar på Mo.
2014.11.25 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Føresatt registrering i skulearena
Skulearena2
Vi ynskjer at føresatte er opptekne av korleis det går med eleven ved Mo og Øyrane vgs. Ein fin måte å halde seg oppdatert på er å registrere seg som føresatt i Skulearena.
Vel Ny foresattbruker. Fyll ut eigne opplysningar først, deretter opplysningar om barn. På skuleeigar så vel ein Sogn og Fjordane fylkeskommune.

https://www.skolearena.no/iea/index.jsp?locale=no_NO

Instruksjonsvideo

2014.11.24 av Rune Viken [Les meir...]
Stallgata på Mo
Plakat liten
Kasse 2 LGA og 2 HHA har hatt ein liten konkurranse i norskfaget som gjekk ut på å lage ein reklameplakat for Stallgata 2014. Det kom inn mange flotte bidrag, og det vart kåra ein vinnar i kvar klasse som fekk både sjokolade og lovord. Reklameplakaten som fekk flest stemmer blir no å finne rundt omkring i Førdeområdet, og vi håpar den dreg mykje publikum til den koselege Stallgata på Mo. Helsing Karin
2014.11.19 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Endring av SSID på trådløs nettet.
wifi
SFJ - Denne erstattar dagens «SFFK»
SFJb - Denne SSID kan nyttast for BYOD på lik linje som dagens «SFFK». Dette betyr at ein får spørsmål om brukarnamn og passord ved oppkopling. Brukernavn og passord blir lagra lokalt, slik at pålogging skjer automatisk etter dette.
Denne kan også brukast på mobil/brett.

Bærbare tilsett pc'ar loggar seg automatisk på trådløs nettet.

Dersom de får problem, kan det vere at passordet ikkje er synkronisert. For tilsette trykk "alt+ctrl-del" og endre passord. Angi passordet pånytt.
For elevar: https://reg.sfvgs.no/ og velge "eksisterande brukar" logge på og endre passord.
2014.11.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Snart klar for «Jul i Stallgata»!
Jul i Stallgata 2014
Jula nærmar seg med raske steg, og rigging for Jul i Stallgata er defor i gang på Mo. Det er, som tidlegare år, hestelina som har hovudansvaret, men vi har i år fått med fleire spennande salsbodar enn tidlegare. Vi vil ynskje alle velkomne til eit arrangement med masse julestemning også i år. Mvh Harald.
2014.11.06 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Suksess for LAN arrangement ved Mo og Øyrane vgs
LAN2014
Vg2 data- og elektronikk arrangerte i helga LAN party ved Mo og Øyrane vgs. Arrangementet vart smekk fullt med rundt 100 deltakarar.

www.facebook.com/OyraneVgsElektro

2014.11.03 av Rune Viken [Les meir...]
Discolaks og neon-Torsheim til folket
I samband med utdanningsval i år fekk elevane ved elektroavdelinga i oppdrag å tenke lyssetting av festplassen i Førde. Oppdraget var eit samarbeid med ungt entreprenørskap, opplæringskontor, næringsliv og skulen.

Det kom mange kreative idear på bordet: Gangsti med farga lyssetting, discolaks, Torsheimstatue med neonskjerf, opplyste klatrestativ, karaoke og lysfontener.

Les meir i Firda

2014.11.03 av Rune Viken [Les meir...]
3NAA på studietur til Sverige
3NAA Sverige
Søndagsettermiddag 19. oktober sette 8 spente jenter frå 3NAA kursen mot Øsby naturbruksgymnasium saman med lærarane, Leif Magne Aarnes og Jarl Devik. Det var ein lang og slitsam biltur, men humøret var likevel på topp, og folk gleda seg stort.
2014.10.31 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Utdanningsval - Naturbruk
Utdanningsval lite 2014
På Mo fekk vi besøk av 23 10.klassingar frå 13 ungdomsskular. 5 elevar frå Sogn, 6 elevar frå Nordfjord og 12 elevar frå Sunnfjord fekk høve til å hospitere på naturbruk. Dei fekk omvising av vg3-elevar i gartneri, fjøs, stall, internat, verkstad og undervisningsbygg.
2014.10.31 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Tidlegare elev ved transport og logistikk vant NM!
WorldSkills
Store gratulasjonar til Asgeir Flåten for seier i World skills Norway - Yrkessjåførfaget.

worldskills.no/

 

2014.10.31 av Rune Viken [Les meir...]
Besøk frå Joniscis vidaregåande skule i Litauen
Visit from Litauen
“Nowadays service of agricultural machinery” var tema når 12 elevar frå Litauen var hospitantar på Mo. Opphaldet har vart i 14 dagar, og programmet har vore omfattande. Elevane har mellom anna besøkt Hydro sitt anlegg i Høyanger, og delteke i «Workshops» i verkstaden på Mo, Felleskjøpet, Eik Maskin og AK maskin.
2014.10.24 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Arbeid på skulen sitt sagbruk
Saging
Klasse 2LGA har hatt undervisning på sagbruket sist veke. Det er skogbruksdelen i faget produksjon og tenesteyting.Sagbruket vert brukt mykje i undervisninga. Der lærer elevane om dimmensjonar, nytting av tømmerstokken, virkesfeil og ulike treslag sine eigenskapar.
2014.10.22 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Sandsport Weekend i sandhallen
DanielLira
Sunnfjordhallen Beach Center inviterer elevar ved Hafstad og Mo og Øyrane vgs til ei fantastisk helg med forskjellige sandidrettar. Footvolley, sandfotball, sandvolley og tchoukball.

SandsportWeekend.jpg

2014.10.21 av Rune Viken [Les meir...]
Elevar på elgjakt i Sverige
Ösby2
Søndag kveld dreg dei 9 elevane frå 3NAA til Ösby i Sverige på elgjakt. Elevane skal lære om viltforvalting og korleis ein jaktar elg. Elevutvekslinga vil vare frå måndag til fredag i veke 43. Leif Magne Aarnes og Jarl Devik er med som lærarar frå Mo.
2014.10.15 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Snikkarglede i blokk C
Snikkarglede
VG1 bygg har produsert benkar til garderobane i C blokka. Det er klasse 1BAA som står for produksjonen. Benkane er laga av furu som er høvla, pussa og lakka. Det er brukt mal til motering av bein, det gjør produksjonen effektiv og presis. 12 forskjellige benkar i lengder frå 1m til 3,6 m er det laga. Elevane håpar at benkane blir godt mottatt i dei forskjellige garderobane på byggavdelinga. Og arbeidsgleda har no slått spire hos elevane.

Trykk her for å sjå bilder

2014.10.01 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ungdommens bystyre i Førde treng nye representantar frå Mo og Øyrane vgs.
Ungdommensbystyre
Formålet med Ungdommen sitt bystyre (UBiF), er å ivareta ungdomen sine interesser i kommunen samt auke samfunnsengasjementet hos ungdom. Kommunen vil nytte ungdommen som ressurspersonar i sakshandsaming, planarbeid og representasjon. Ungdomens Bystyre kan påverke politikarane gjennom aktiv deltaking og medverknad i politiske avgjerdsprosessar, slik at Førde kommune og fylket kan verte ein betre stad å bu i for ungdom. Det skal vere 3 representantar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule.Er du interessert ta kontakt med elevrådsstyret eller miljøkoordinator.
2014.09.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevrådsstyret ved Mo og Øyrane VGS 2014-15
2014.09.17 av Ivar Hoff [Les meir...]
Pålogging Kartleggingsprøvar
Bruk lenka under for å logge inn. Får du problem med nettlesaren Chrome, så prøv med Firefox eller Internet explorer

udir.no

2014.09.04 av Ivar Hoff [Les meir...]
Google søk:
Kurstilbod Mo og Øyrane vgs

Plantevern - obligatorisk dag 19. mars 2015
UngdomsCamp Mo 22-26.juni 2015
Agronomutdanning for vaksne , start 28.-29.aug 2015

 

Påmelding: Bruk lenke i kursvedlegg

Info: Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

epost: knut.vebjornsen@sfj.no

Mo og Øyrane vgs på Facebook
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket YrkesrettingInternational Projects Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Øyravegen 1, Pb 115
6801 Førde
Eller: Mo, 6819 Førde
Sentalbord: 57 63 73 00
E-post og kart