Nøklar funne
Ta kontakt med resepsjonen dersom dei er dine.
2014.09.02 av Ivar Hoff [Les meir...]
Pålogging Kartleggingsprøvar
2014.09.02 av Ivar Hoff [Les meir...]
Lærarstreiken er no over
Undervisninga vil gå etter planlagde timeplanar f.o.m tysdag.
2014.09.01 av Ivar Hoff [Les meir...]
Skysskort
Det viser seg at det tek tid å få inn søknadane, kontrollere dei, samt registrere og skrive ut kort til «nye» elevar. Alle elevane vil difor ikkje ha kort til måndag morgon 1. september. Vi utset fristen med ei veke til 8. september.
2014.08.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
PRIVATISTEKSAMEN HAUSTEN2014
Oppmelding til privatisteksamen hausten 2014 skal gjerast på privatistweb.no
2014.08.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
Skulebevis
Alle Vg1 elevar får elev/skulebevis - desse vert utlevert av kontaktlærar.
Vg2 og vg3 elevar nyttar elevbevis frå i fjor : MEN må hente klistrelappar i resepsjonen eller hjå miljøkoordinator som ein klistrar på beviset. Dette viser at du er skuleelev i 2014/2015.
2014.08.27 av Ivar Hoff [Les meir...]
GRATIS TRENINGSTILBOD for alle elevar på vgs. i Førde
Kvar onsdag i Førdehuset kl 19 - 20. Sal 3, hall 3 og 4 . Dykk elevar bestemmer sjølv aktiviteten : HÅPAR PÅ GODT OPPMØTE . Oppstart onsdag 27/8.
2014.08.25 av Ivar Hoff [Les meir...]
Foreldremøte ved Mo og Øyrane vgs. vert utsett
Som ein konsekvens av lærarstreiken, vert foreldremøte som var planlagt denne veka diverre utsett. Dette gjeld ved begge skulestadane. De vil bli sett opp nytt tidspunkt for foreldremøte når streiken er over.
2014.08.25 av Ivar Hoff [Les meir...]
VG2 Kokk og Servitør elevar serverte mat på fiskerimesse i Trondheim
Fiskerimessa
Ikkje alle kokkeelevar ved Øyrane vidaregåande skule har starta på skulen enno. Fleire av dei har denne veka arbeidd på ein liten restaurant under den internasjonale fiskerimessa i Trondheim.

sjå nrk.no

sjå firdaposten.no

2014.08.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Aktivering av brukarkonto for vg1 elevar
For å kunne logge på skulen sitt datanett og for å nå skulerelaterte tenester, må elevar i vg1 aktivere sin brukarkonto. Dette gjer du ved å gå inn på denne nettsida:

reg.sfvgs.no

 

.

Du treng ein personkode som du får av skulen for å gjennomføre aktiveringa.
2014.08.20 av Rune Viken [Les meir...]
Varsla streik ved Mo og Øyrane vgs.
Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk fredag 15. august melding frå Utdanningsforbundet om ei opptrapping av lærarstreiken med verkand frå torsdag 21. august. 37 tilsette ved skulen har fått varsel om plassfråtreding. For elevane betyr dette at einskilde undervisningstimar i timeplanen går ut. I dei timane der lærar ikkje er teken ut i strek, vil undervisnings gå som normalt, og elevane pliktar å møte. Kontaktlærarane vil informere elevane om kva timar i timeplanen som går ut.
Velkomst samlinga -velkommen til Førde for hybelungdom torsdag 21.august går som normalt.
2014.08.19 av Ivar Hoff [Les meir...]
Forventingsfulle elevar på «ny» skule.
Opning Mo1
Måndag 18 august kunne rektor ønskje velkomen til 85 forventingsfulle elevar på Mo.
2014.08.19 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Ei historisk «happening»
Liv Horvei
Onsdag 13. august var personalet ved Mo og Øyrane vgs. invitert til felles samling i kantina på Øyrane. Rektor Liv Horvei ønskte alle velkommen til oppstart av nytt skuleår med ny skule og nye kollegaer.
2014.08.15 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.

Trykk her for å lese meir

2014.08.14 av Ivar Hoff [Les meir...]
Velkomen til nytt skuleår
Måndag 18. august er det skulestart ved Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Vg1 elevar ved Øyrane møter på Øyrane 09.00
Vg2 elevar ved Øyrane møter på Øyrane 10.00
Elevar ved Mo møter på Mo klokka 12.00. Dette gjeld og vg2 anleggsteknikk

Skulerute 2014-2015

2014.08.07 av [Les meir...]
NM-gull til Mo-lag!
fjordhestnm2
Laget til Førde Køyre- og Rideklubb tok gull under FjordhestNM på Linnesvollen utanfor Drammen som gjekk føre seg 8.-12. juli. Alle lagmedlemmane høyrer til på hestelinja på Mo: Ingjerd Høgseth Vetti på Sofin (lærar), Trine Lillestøl Paulsen på skulehesten Tulla (lærling) og Emma Nyløy på skulehesten Sylvine (fersk uteksaminert 2.årselev).
2014.08.07 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Testar grønkål på Mo
Gronkol2
Tysdag var NRK Sogn og Fjordane på Mo for å teste grønkål. Les meir og grønkålen og sjå videoopptaket
2014.07.02 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Ungdomscamp på Mo
Kalv liten
I veke 26 (23.-27. juni) har 21 kjekke ungdommar vore samla til ungdomscamp på Mo. 12 jenter og ni gutar i alderen 13-15 år har lært om stell av plantar og husdyr, vore med på fisking i Movatnet, riding på hesteryggen og overnatting på Mostølen. I tillegg har dei bowla i Førde, feira sankthans ved Movatnet og gått natursti både på Mo og på Mostølen.
2014.07.01 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Datamaskin til vg1 elevar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane
Fylkestinget har bestemt at alle elevar som startar i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal ha bærbar datamaskin til bruk i undervisninga.

Les meir om ordninga på heimesida til fylkeskommunen

2014.06.25 av Rune Viken [Les meir...]
Ny hybelbrosjyre for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring
Fylkeskommunen har no laga ei ny hybelbrosjyre for potensielle hybelbuarar i vidaregåande opplæring. Vi ber lærarar og andre om å informere elevar og lærlingar om brosjyren.

Les meir

2014.05.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sommarskule
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.

Les meir

2014.05.13 av Ivar Hoff [Les meir...]
Luftig motivasjon i fylkesmagasinet
Quadcopter
Fylkesmagasinet har artikkel om quadcopter bygging som data- og elektronikk klassa har jobba med i prosjekt til fordjuping i 1. termin. Eit spennande prosjekt med stort engasjement frå elevar og lærarar.

http://fylkesmagasinet.no/?p=17461

http://edurc.wikispaces.com/RCEdu

2014.03.20 av Rune Viken [Les meir...]
Opplæringstilbod for skuleåret 2014-2015 for Mo og Øyrane vgs
Frå neste skuleår vert Øyrane vgs slått saman med det som i dag er Mo og Jølster vgs. Nytt namn er Mo og Øyrane vgs. Opplæringstilbodet vil og få nokre endringar i den nye skulestrukturen.

Opplæringstilbod for Mo og Øyrane vgs 2014-2015

2014.02.05 av Rune Viken [Les meir...]
Service og samferdsel med utvida tilbod ved Mo og Øyrane 2014-2015
ServiceSamferdsel
Frå skuleåret 2014-2015 vil skulen få to nye klassar ved service og samferdsel. Skulen er i gang med planlegging for å gjere dette til eit attraktivt tilbod for elevar og for næringslivet i regionen. Du kan lese meir om utdanningstilbodet ved skulen og generelt om programfaget ved å trykke på lenkjene nedanfor.

Tilbod ved Mo og Øyrane vgs

Publikasjon frå NHO

2014.02.04 av Rune Viken [Les meir...]
Google søk:
Kurstilbod Mo og Øyrane vgs

Agronomutdanning vaksne, start 29.-30.08.2014.

Energimontørkurs for lærlingar, start 02.09.2014

Traktorkurs for kvinner, 23., 24. og 30. september

Motorsag, 24. - 25. oktober

Grindverk, 18. - 21. november

Plantevern, 4. - 6. februar 2015

 

Påmelding: Bruk lenke i kursvedlegg

Info: Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

epost: kurs.moy@sfj.no

Mo og Øyrane vgs på Facebook
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket Yrkesretting Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Øyravegen 1, Pb 115
6801 Førde
Eller: Mo, 6819 Førde
Sentalbord: 57 63 73 00
E-post og kart