Stipend i lånekassen
Logo Lånekassen
Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar. Du må sjølv søkje om stipend, og du kan søkje først etter at du har fått skuleplass. Når du søkjer om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typar stipend du har rett til.

Les meir her

2015.06.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ungdomscamp på Mo
Leir2015
Denne veka (22.-26. juni) har 25 ungdommar i alderen 13-15 år vore samla til ungdomscamp på Mo. Der har dei blant anna lært om stell av plantar og dyr, siloslått og riding på hesteryggen.

Les meir

2015.06.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ledige stillingar ved Mo og Øyrane VGS
MOYlogo
2015.06.23 av Ivar Hoff [Les meir...]
Resultat bogeskyting Aktivitetsdag
Bogeskyting1
2015.06.16 av Ivar Hoff [Les meir...]
Helse Førde stafetten
MOYlogo
Elevlaget frå MOY gjorde ein flott innsats på stafetten med ein 15 plass av 73 lag. Lag 1 (tilsette MOY) kom på 25 plass og ca 4 min bak kom Lag 2 MOY tilsette på 44 plass. Flott innsats!

Les meir på firda.no

2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevpc ordninga skuleåret 2015-16
MOYlogo
2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Når du har fått læreplass, bruk lenka her og meld frå til fylkeskommunen.
MOYlogo
2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
I perioden 18 – 22. mai var det internasjonal samling ved Mo og Øyrane vgs.
Erasmus logo
Representantar frå dei fire landa Litauen, Finland, Tyskland og Norge, som jobbar med Erasmus+ prosjektet ERASMUS +/KA2 – No.2014-1LT01-KA202-000507 som omhandlar modulbasert opplæring i naturbruk, hadde samarbeidssamtaler. På dette møtet la man planer for vegen vidare og om utvikling av det faglege innhaldet i prosjektet.

Les meir her

2015.06.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Bygg avdelinga var på besøk i Bjørvikstranda der det no blir satt opp eit massiv hus
MOYlogo
Massiv hus blir bygd av laminerte element som blir frakta til byggjeplassen og satt saman der. Huset skal ha gode miljøeigenskapar både ved framstilling og som bu-miljø. Elevar frå VG1 bygg fekk omvising og forklaring på løysingar og montering av massivhus.

For å sjå bilder, trykk her

2015.06.09 av Ivar Hoff [Les meir...]
Øvingsområdet og bygget til anleggsteknikk tek form.
MOYlogo
Med god innsats av elevane i 2ANA og 2ANB som har utført grunnarbeid,vegbygging, montering av brakker, og deltatt i bygginga. Og elevane i 2LGA 3ALA som har vore i skogen og henta tømmer, saga materialar og lagt opp til tørk og levert til takkonstruksjon over brakkene, er det blitt triveleg å vere elev og lærar på det nye øvingsområdet.

For å sjå bilder, trykk her

2015.06.08 av Ivar Hoff [Les meir...]
Sommarskule i matematikk og naturfag på Mo og Øyrane vidaregåande skule
MOYlogo
2015.06.08 av Ivar Hoff [Les meir...]
Markering av Verdens tobakksfrie dag.
tobakk
Folkehelsegruppa på MOY vil fredag 29/5 ( Øyrane ) og måndag 1/6 ( Mo ) markere Verdens tobakksfrie dag.
Kvar avdeling har fått tildelt tidspunkt ein kan vitje tematorget som er laga til i kantina på Øyrane og hallen på MO.
Ulike aktivitetar og informasjon.
I lunchen vil det bli gratis frukt og grønt til alle som kjem innom
2015.05.27 av Tove Nedrebø [Les meir...]
Byggavdelinga har Hagebenkar/Benkebord for salg, kr 1750,- pr benk.
MOYlogo
Kontakt: Ivar Johan Aarberg
Tlf: 57 63 73 06
E-post: Ivar.Johan.Aarberg@sfj.no
Trykk les meir for å sjå bilder.
2015.04.28 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevane i hesteklassen på Mo har sia i haust snekra på ny oppdragsvogn under kyndig instruksjon av lærar Hermund Solheim.
Vogn
Vogna er kanskje først og fremst tenkt å bli brukt under arrangementet «Jul i stallgata», men kan sjølvsagt også brukast når som helst. Den har plass til ca. 8 - 10 personar. Neste prosjekt blir å få også bremsa til å fungere. Inntil vidare smiler både elevar og lærar breitt til kamera når vogna skal presenterast. Godt jobba dette!
2015.04.21 av Ivar Hoff [Les meir...]
Mo og Øyrane vgs stilte med to lag i nm i skogbruksferdigheiter på Gjermundnes i Møre og Romsdal.
Gutelaget frå Mo og Øyrane klarte ein heiderleg 4 plass medan mix laget beståande av gutar og jenter klarte 11 plass. Her konkurrerer elevane med skular som er eine skogbruksskular så dette er eit veldig bra resultat!Nm i skogbruk er over to dagar der dei eine dagen konkurrerer i motorsagferdigheiter og andre dagen i teori. På denne nettsida kan du lese meir om NM i skogbruksferdigheiter:

www.nmskogbruk.info

2015.04.16 av Ivar Hoff [Les meir...]
Det vart arrangert meisterskap for yrkesfag på Mo og Øyrane vgs tirsdag 14.april
MOYlogo
2015.04.15 av Ivar Hoff [Les meir...]
Lånekassen 2015 - 2016
lånekassen logo
Stipend frå Lånekassen. Er du elev i vidaregåande skule og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uansett kor mykje foreldra dine tener. Hugs at du må søkje for å få det. Når du søkjer, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bustipend.

Les meir her

2015.04.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Innsamlingsaksjonen av russen på Mo og Øyrane og Hafstad vgs. klarte å få inn 150 000,-
Kreftinnsamling_2015
På to timar samla dei inn viktige pengar som går til forsking på individuell tilpassa kreftbehandling.
Takk til kvar og ein som bidrog
2015.03.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Velkommen til ein tobakksfri skule – 1. april er det forbod mot bruk av tobakk for også alle tilsette ved skulane.
Tobakksforbodet som vart vedtatt i fylkestinget i desember 2014 trer i kraft 1. april.

Les meir her

2015.03.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Internasjonalt pilotprosjekt - modulbasert opplæring
Erasmus logo
Styringsgruppa for Erasmus+ prosjektet ERASMUS +/KA2 som omhandlar modulbasert opplæring i naturbruk har hatt to møte.

Les meir her

2015.03.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Helsefagarbeidarane ved Mo og Øyrane vgs i London
London_1
2015.03.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Tilbod om sommarleir i Danmark med temaet «Young Entrepreneurs for Change – creating a sustainable future.»
UE_jpeg
Her er eit flott tilbod om sommarleir i Danmark med temaet «Young Entrepreneurs for Change – creating a sustainable future.»Kurset er fullfinansiert.

www.ue.no

Les meir her

2015.03.06 av Ivar Hoff [Les meir...]
Agricola UB med beste rekneskap på Fylkesmessa
AgricolaUB
Agricola UB frå Mo vant klassa for beste rekneskap, og fekk 2. plass i klassa for beste utstilling under fylkesmessa for ungdomsbedrifter.
Fylkesmessa for ungt entreprenørskap gjekk av stabelen i Førdehuset onsdag 4.mars. Messa kårar dei beste ungdomsbedriftene i fylket, og Agricola UB stakk av med 2 premiar.
Vi gratulerer!

Her kan du lese meir om messa

2015.03.06 av Ivar Hoff [Les meir...]
Mo og Øyrane VGS har for tida 4 elevar i Murcia som jobbar på lokale restaurantar i 3 veker.
Bilde Murcia
Dette er eit Erasmus + prosjekt.

For å sjå bilder, trykk her

2015.02.27 av Ivar Hoff [Les meir...]
Hospitering på Mo
Dale_hospitering
Denne veka har avdeling naturbruk hatt vitjing i to dagar av fire elevar frå Dale ungdomskule. Føremålet med vitjinga var å gjere seg kjend med studieretning naturbruk, først og fremst hestelina. Nokre av dei har alt søkt studieplass ved skulen, medan andre enno er litt i tenkeboksen.
2015.02.13 av Rune Viken [Les meir...]
Fiskesprell
fisk2
Måndag 26 Januar fekk 2.Bua besøk av Julie og Gry frå fiskesprell. Fiskesprell er noko dei anbefala for alle tilsette i SFO og barnehagar. Barna skal lære om forskjellig type fisk og dei får lov til å vere med å lage fiskeretter sjølv.
2015.01.30 av Ivar Hoff [Les meir...]
Informasjon om nytt studietilbod
YSK
Frå hausten 2015-2016 er YSK eit fylkestilbod ved Mo og Øyrane vgs. YSK står for yrkes- og studiekompetanse. I løpet av 4 år får du både studiekompetanse, fagbrev og løn under utdanning. Les meir under opplæringstilbod

YSK brosjyre.pdf

2015.01.05 av Rune Viken [Les meir...]
Internasjonalt pilotprosjekt
Erasmus+
Mo og Øyrane vg.skule er no i gong med eit pilotprosjekt under EU-programmet ERASMUS+ saman med Finland, Tyskland og Litauen. Prosjektet skal gå til våren 2016 og går ut på å lage modular innanfor programfaga for landbruk(naturbruk) som vert poengsett og gjeve karakter for kvar gjennomført modul. Prosjektet har tittelen: ERASMUS +/KA2 – prosjektnr. No.2014-1LT01-KA202-000507
2014.12.11 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Grindverkskurs på Mo
deltakarar
I førre veke var det grindverkskurs på Mo. Kurset starta tysdag, og allereie til lunsj fredag var første sperra på plass. Erlend Gjelsvik frå Nedre Jølster Bilelag var instruktør på kurset. Det var åtte deltakarar, og også i år var det venteliste for å komme med. I følgje evalueringa var alle svært godt nøgd med fire travle dagar på Mo.
2014.11.25 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Føresatt registrering i skulearena
Skulearena2
Vi ynskjer at føresatte er opptekne av korleis det går med eleven ved Mo og Øyrane vgs. Ein fin måte å halde seg oppdatert på er å registrere seg som føresatt i Skulearena.
Vel Ny foresattbruker. Fyll ut eigne opplysningar først, deretter opplysningar om barn. På skuleeigar så vel ein Sogn og Fjordane fylkeskommune.

https://www.skolearena.no/iea/index.jsp?locale=no_NO

Instruksjonsvideo

2014.11.24 av Rune Viken [Les meir...]
Google søk:
Kurstilbod Mo og Øyrane vgs

Plantevern - obligatorisk dag 19. mars 2015
UngdomsCamp Mo 22-26.juni 2015
Agronomutdanning for vaksne , start 28.-29.aug 2015

 

Påmelding: Bruk lenke i kursvedlegg

Info: Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

epost: knut.vebjornsen@sfj.no

Mo og Øyrane vgs på Facebook
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket YrkesrettingInternational Projects Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Øyravegen 1, Pb 115
6801 Førde
Eller: Mo, 6819 Førde
Sentalbord: 57 63 73 00
E-post og kart