Deltakarar frå heile landet på naturbruksskulesamling på Kjelle og Hvam vidaregåande skular i Akershus.
M0-1
Av 130 deltakarar møtte 11 naturbrukslærarar frå MOY. Ein av deltakarane frå Mo og Øyrane sa det slik:Vi har desse to dagane besøkt to naturbruksskular med tilsvarande programområde som hos oss. Interessant å sjå utstyr og fasilitetar på andre skular. Det var sett av tid til å diskutere tverrfagleg eksamen og erfaringsutveksling rundt undervisningsopplegg. Svært givande å få høyre andre skular sine tilnærmingar til desse utfordringane. Gruppa som eg deltok på var stort sett samansett av husdyrlærar. Første gongen i mi tid som lærar at eg har hatt så mange kollegar å diskutere mitt fag med. Andre dagen fekk nokre av oss informasjon om fagskule tilbod i landbruket. Kanskje er dette noko Mo og Øyrane bør følgje utviklinga i framover. Vil elles nemne at det var kjekt å vere på tur med Mo kollegane.
2015.11.12 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevundersøkelse
Udir
Elevundersøkinga er ein nasjonal undersøking som vert gjennomført ved alle dei vidaregåande skulane.

Klikk her for å gjennomføre elevundersøkelsen

2015.11.05 av Ivar Hoff [Les meir...]
Russestyret ved Mo og Øyrane 2015-16
Russestyret201516
President : Samson Vie - Bygg
Visepresident: Ida Marie Osland - Naturbruk
Aksjonssjef: Tarald Skaar – Elektro
Økonomisjef: Robert Herstad – Elektro
Innkjøp: Madlen Lehmann – Helse
2015.10.28 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevar tar symjeknappen
MOYlogo
2015.10.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Kåring av årets naturbruksskule-bilde eller -video
MOYlogo
Facebook konkurranse

Les meir

2015.10.13 av Ivar Hoff [Les meir...]
Temadag med Håvard Tjora tirsdag 13.oktober
MOYlogo
Elevar og tilsette møter Håvard Tjora i Førdehuset kl.09.00 - 10.30 til årets temadag.
Tema "Læring, holdning og motivasjon"

Les meir

2015.10.12 av Ivar Hoff [Les meir...]
FYR på Byggavdelinga 1BAC
MOYlogo
Klasse 1BAC på byggavdelinga har gjennomført årets første FYR prosjekt. Oppgåva var å lage ein kjøleboks.

Les meir og sjå bilder

2015.09.30 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevrådet har hatt sitt første møte
elevråd_2015
Elevrådet hadde første møtet i går og eg kan melde tilbake om ein flott gjeng som var interesserte og lydhøyre.
Årets styre ser slik ut :
Leiar : Heidi Eimhjellen, 2AFA
Nestleiar : Steffen Fjellestad,1NAA
Sekretær : Henrik Glosvik, 1BAA
Styremedlem: Madlen Lehmann, 2BUA
Jonas Haugsbø, 2LGA
Sondre Solvik, 2AFA

Møteplanen blir sendt ut så fort den er klar.

Tove Nedrebø
Miljøkoordinator
2015.09.17 av Ivar Hoff [Les meir...]
Helsefag med Livsglede for eldre 2HAA og 2HAB
2HAA
Livsglede for eldre er ei frivillig stifting som jobbar for å gje eldre ein god og meiningsfull kvardag. Dette kan gjerast gjennom ulike kjekke aktivitetar. Skular, barnehagar og sjukeheimar er engasjerte.

Les meir

2015.09.09 av Ivar Hoff [Les meir...]
MILJØKOORDINATOR, ny kontortid på Mo
MOYlogo
Frå og med neste veke endrar miljøkoordinator kontortida på Mo.
Frå tysdag til onsdag kl.08.00 – 11.30

Følg Miljøkoordinator Tove på Facebook

2015.09.04 av Ivar Hoff [Les meir...]
Resultat skuleval 2015 Mo og Øyrane VGS
MOYlogo
2015.08.31 av Ivar Hoff [Les meir...]
Kickoff skulestart Mo og Øyrane VGS
MOYlogo
Ulike aktivitetar blir gjennomført framover . Møt opp og delta på sosiale og kjekke aktivitetar saman med venner og kjente , eller skap nye vennskap .

Sjå vedlegg for oversikt

2015.08.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
KARTLEGGINGSPRØVER Vg1
UTDforblogo
Informasjon til elevar og føresette om kartleggings prøver 2015

Les meir

Informasjon om kartlegginga i engelsk

2015.08.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Velkommen til Førde for nye hybelbuarar.
Ungdogfritid
Torsdag 20/8 inviterte Førde kommune alle nye hybelbuarar til velkomstsamling i Førdehuset.
Ordførar Olve Grotle ønskte velkommen. På samlinga var og politiet, kultursjefen, ungdomsleiar, skulehelsetjenesta og miljøkoordinatorane representerte.
Ungdom og fritid i Førde, Stad:Hafstad vgs, ons 26.aug kl.18-19:30
Lag og organisasjonar vil presentere sine aktivitetar gjennom stand, brosjyre og ein uformell prat.
Velkomen
2015.08.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Bli kjend dag for elevar og lærarar ved avd. HO- Sunnfjord museeum i Movika
MOYlogo
Deler glimt frå ein flott oppstart saman i avdelinga, ute på tur. 8 klassar var samla i Movika for historisk vandring, grilling, natursti og sosialt samvær.

Sjå bilder

2015.08.20 av Ivar Hoff [Les meir...]
Føresatt registrering i skulearena
Skulearena2
Vi ynskjer at føresatte er opptekne av korleis det går med eleven ved Mo og Øyrane vgs. Ein fin måte å halde seg oppdatert på er å registrere seg som føresatt i Skulearena.
Vel Ny foresattbruker. Fyll ut eigne opplysningar først, deretter opplysningar om barn. På skuleeigar så vel ein Sogn og Fjordane fylkeskommune.

https://www.skolearena.no/iea/index.jsp?locale=no_NO

Instruksjonsvideo

2015.08.20 av Rune Viken [Les meir...]
Ungdomsblogg
Er du mellom 15 og 27 år har du no sjansen til å søke om bloggstipend på 5000kr gjennom prosjektet "Mine meiningar på mitt språk"

Plakat

sfj.no\ungdomsblogg

2015.08.20 av Ivar Hoff [Les meir...]
Skuleval 2015
valg2015
2015.08.20 av Ivar Hoff [Les meir...]
Innkalling til foreldremøte VG1 og VG2
MOYlogo
Vi ønskjer å ha ein god dialog mellom skule og heim og kallar derfor inn til foreldremøte på Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Øyrane - Tysdag 25.08.2015
Mo - Torsdag 27.08.2015

Les meir

2015.08.16 av Ivar Hoff [Les meir...]
Stipend i lånekassen
Logo Lånekassen
Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring kan få utstyrsstipend. Unntaka er lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar. Du må sjølv søkje om stipend, og du kan søkje først etter at du har fått skuleplass. Når du søkjer om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typar stipend du har rett til.

Les meir her

2015.06.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ungdomscamp på Mo
Leir2015
Denne veka (22.-26. juni) har 25 ungdommar i alderen 13-15 år vore samla til ungdomscamp på Mo. Der har dei blant anna lært om stell av plantar og dyr, siloslått og riding på hesteryggen.

Les meir

2015.06.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Resultat bogeskyting Aktivitetsdag
Bogeskyting1
2015.06.16 av Ivar Hoff [Les meir...]
Helse Førde stafetten
MOYlogo
Elevlaget frå MOY gjorde ein flott innsats på stafetten med ein 15 plass av 73 lag. Lag 1 (tilsette MOY) kom på 25 plass og ca 4 min bak kom Lag 2 MOY tilsette på 44 plass. Flott innsats!

Les meir på firda.no

2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevpc ordninga skuleåret 2015-16
MOYlogo
2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Når du har fått læreplass, bruk lenka her og meld frå til fylkeskommunen.
MOYlogo
2015.06.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
I perioden 18 – 22. mai var det internasjonal samling ved Mo og Øyrane vgs.
Erasmus logo
Representantar frå dei fire landa Litauen, Finland, Tyskland og Norge, som jobbar med Erasmus+ prosjektet ERASMUS +/KA2 – No.2014-1LT01-KA202-000507 som omhandlar modulbasert opplæring i naturbruk, hadde samarbeidssamtaler. På dette møtet la man planer for vegen vidare og om utvikling av det faglege innhaldet i prosjektet.

Les meir her

2015.06.10 av Ivar Hoff [Les meir...]
Bygg avdelinga var på besøk i Bjørvikstranda der det no blir satt opp eit massiv hus
MOYlogo
Massiv hus blir bygd av laminerte element som blir frakta til byggjeplassen og satt saman der. Huset skal ha gode miljøeigenskapar både ved framstilling og som bu-miljø. Elevar frå VG1 bygg fekk omvising og forklaring på løysingar og montering av massivhus.

For å sjå bilder, trykk her

2015.06.09 av Ivar Hoff [Les meir...]
Øvingsområdet og bygget til anleggsteknikk tek form.
MOYlogo
Med god innsats av elevane i 2ANA og 2ANB som har utført grunnarbeid,vegbygging, montering av brakker, og deltatt i bygginga. Og elevane i 2LGA 3ALA som har vore i skogen og henta tømmer, saga materialar og lagt opp til tørk og levert til takkonstruksjon over brakkene, er det blitt triveleg å vere elev og lærar på det nye øvingsområdet.

For å sjå bilder, trykk her

2015.06.08 av Ivar Hoff [Les meir...]
Markering av Verdens tobakksfrie dag.
tobakk
Folkehelsegruppa på MOY vil fredag 29/5 ( Øyrane ) og måndag 1/6 ( Mo ) markere Verdens tobakksfrie dag.
Kvar avdeling har fått tildelt tidspunkt ein kan vitje tematorget som er laga til i kantina på Øyrane og hallen på MO.
Ulike aktivitetar og informasjon.
I lunchen vil det bli gratis frukt og grønt til alle som kjem innom
2015.05.27 av Tove Nedrebø [Les meir...]
Byggavdelinga har Hagebenkar/Benkebord for salg, kr 1750,- pr benk.
MOYlogo
Kontakt: Ivar Johan Aarberg
Tlf: 57 63 73 06
E-post: Ivar.Johan.Aarberg@sfj.no
Trykk les meir for å sjå bilder.
2015.04.28 av Ivar Hoff [Les meir...]
Google søk:
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket YrkesrettingInternational Projects Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Øyravegen 1, Pb 115
6801 Førde
Eller: Mo, 6819 Førde
Sentalbord: 57 63 73 00
E-post og kart