Testar grønkål på Mo
Gronkol2
Tysdag var NRK Sogn og Fjordane på Mo for å teste grønkål. Les meir og grønkålen og sjå videoopptaket
2014.07.02 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Ungdomscamp på Mo
Kalv liten
I veke 26 (23.-27. juni) har 21 kjekke ungdommar vore samla til ungdomscamp på Mo. 12 jenter og ni gutar i alderen 13-15 år har lært om stell av plantar og husdyr, vore med på fisking i Movatnet, riding på hesteryggen og overnatting på Mostølen. I tillegg har dei bowla i Førde, feira sankthans ved Movatnet og gått natursti både på Mo og på Mostølen.
2014.07.01 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Datamaskin til vg1 elevar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane
Fylkestinget har bestemt at alle elevar som startar i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal ha bærbar datamaskin til bruk i undervisninga.

Les meir om ordninga på heimesida til fylkeskommunen

2014.06.25 av Rune Viken [Les meir...]
Ny hybelbrosjyre for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring
Fylkeskommunen har no laga ei ny hybelbrosjyre for potensielle hybelbuarar i vidaregåande opplæring. Vi ber lærarar og andre om å informere elevar og lærlingar om brosjyren.

Les meir

2014.05.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sommarskule
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.

Les meir

2014.05.13 av Ivar Hoff [Les meir...]
Luftig motivasjon i fylkesmagasinet
Quadcopter
Fylkesmagasinet har artikkel om quadcopter bygging som data- og elektronikk klassa har jobba med i prosjekt til fordjuping i 1. termin. Eit spennande prosjekt med stort engasjement frå elevar og lærarar.

http://fylkesmagasinet.no/?p=17461

http://edurc.wikispaces.com/RCEdu

2014.03.20 av Rune Viken [Les meir...]
Opplæringstilbod for skuleåret 2014-2015 for Mo og Øyrane vgs
Frå neste skuleår vert Øyrane vgs slått saman med det som i dag er Mo og Jølster vgs. Nytt namn er Mo og Øyrane vgs. Opplæringstilbodet vil og få nokre endringar i den nye skulestrukturen.

Opplæringstilbod for Mo og Øyrane vgs 2014-2015

2014.02.05 av Rune Viken [Les meir...]
Service og samferdsel med utvida tilbod ved Mo og Øyrane 2014-2015
ServiceSamferdsel
Frå skuleåret 2014-2015 vil skulen få to nye klassar ved service og samferdsel. Skulen er i gang med planlegging for å gjere dette til eit attraktivt tilbod for elevar og for næringslivet i regionen. Du kan lese meir om utdanningstilbodet ved skulen og generelt om programfaget ved å trykke på lenkjene nedanfor.

Tilbod ved Mo og Øyrane vgs

Publikasjon frå NHO

2014.02.04 av Rune Viken [Les meir...]
Google søk:
Kurstilbod Mo og Øyrane vgs

Agronomutdanning vaksne, start 29.-30.08.2014.

Traktorkurs for kvinner, 23., 24. og 30. september

Motorsag, 24. - 25. oktober

Grindverk, 18. - 21. november

Plantevern, 4. - 6. februar 2015

 

Påmelding: Bruk lenke i kursvedlegg

Info: Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735,  e-post

Mo og Øyrane vgs på Facebook
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket Yrkesretting Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Pb 115
6801 Førde
Tlf Øyrane: 57 63 73 00
Tlf Mo: 57 65 64 40
E-post og kart